0 ks
0,00 Kč

Panel jayzků

Net4PressBox

Net4Press

Net4Press

Soubor originálních softwarových nástrojů určený všem z oblasti profi tisku a marketingu - stačí si vybrat ...

Net4PressText

Co je Net4 Press

  • je originální softwarové řešení vyvinuté společností Net4 Soft s.r.o., které vznikalo od počátku ve spolupráci se zástupci polygrafické a marketingové branže a vycházelo z jejich potřeb a přání. Net4 Press se sestává z několika hlavních softwarových nástrojů, které mohou být provozovány i zcela samostatně.

Komu je určen

  • firmám, které se zabývají oblastí profesionálního tisku a poskytují služby zaměřené na koncové zákazníky, nebo na jejich vlastní firemní klientelu. Řešení jako celek nebo soubor vybraných nástrojů pak slouží svému provozovateli jako plnohodnotný software pro řízení tiskárny od zajištění objednávky a úprav tiskovin, kalkulace, průchod a sledování zakázky – tiskové úlohy výrobním procesem tiskárny, až po vystavení faktury.
  • nástroj Corporate Print je připraven pro použití v marketingových odděleních větších společností za účelem zajištění jednotné prezentace jejich propagačních materiálů, vzhledu a označení jejich poboček, obch. partnerů, personifikace jimi využívaných tiskovin apod.

Z čeho si můžete vybrat

  • online Editor tiskovin (vhodný pro segment vašich B2C zákazníků), Kalkulace - kalkulační modul spojený s řízením zakázek a výroby tiskovin (kalkulační rozhraní uvítají zejména vaši B2B klienti), plnohodnotný E-shop a nástroje pro obchod a marketing – Corporate Print a CRM.

Ukázky tiskových PDF

Net4PressB2C

EDITOR

Tato část řešení je koncipována tak, aby vycházela maximálně vstříc uživatelům Vašeho zákaznického webového portálu, a aby přitom byla pochopitelná pro širokou laickou veřejnost, která není srozuměna s problematikou tisku a počítačových systémů. Je zaměřena na "koncové uživatele" ze segmentu B2C - zákazníky, kteří si chtějí jednoduše vytvořit a u Vás objednat např. vlastní kalendář nebo fotoknihu s vlastními obrázky a texty. V systému můžete definovat jednotlivé šablony, které spadají pod určitý druh produktu (například fotoalba) a které mohou být dále zařazeny do podkategorií (A4, A3 na výšku apod.). Tyto šablony jsou jednoduše Vámi definovatelné (např. v Adobe Indesign) a jsou importovány do systému jako PDF soubory.

Zákazník si může vyzkoušet na webovém portálu, jak vše funguje, tj. zvolit si z kategorie a podkategorie tiskovin a upravovat vloženou šablonu (barevnost pozadí, obrázky a texty) dle vlastní potřeby. Po dokončení úpravy šablony doplní počet kusů k tisku, jeho objednávka je vložena do košíku a dále je s ní nakládáno opět jako ve standardním e-shopu zaměřeném na koncové zákazníky (můžete např. vyžadovat zákazníkův souhlas s Vašimi obchodními podmínkami apod.).

Díky způsobu, kterým provádí systém vlastní kontrolu a zároveň „vede“ zákazníka, je výstupem pro tisk vždy již validní tiskové pdf. Samozřejmostí je pak návrh na "prázdnou" šablonu, kdy zákazník tvoří vlastní tiskovinu na definovaný formát papíru.

K seznámení se samotným prostředím, ve kterém si Váš zákazník kalendář, fotoknihu nebo další produkty z fotografií vytvoří, doporučujeme demo verzi Editoru.

B2C

Net4PressB2B

B2B

Kalkulace

Tato část řešení Ne4 Press je primárně určena pro Vaše stálé firemní zákazníky ze segmentu B2B, kteří by uvítali možnost jednoduchých a automatizovaně kontrovaných úprav jejich tiskových podkladů (zejména takových, které s drobnými změnami zadávají k tisku opakovaně), nebo obecně zrychlení procesu od zadání/odeslání tiskoviny (validace pdf, přehledné a přitom propracované dynamické kalkulace) po dokončení zakázky (evidence průchodu tiskoviny tiskárnou, vč. vystavení faktury).

Modul Kalkulací je tedy zaměřen na zadávání a správu tiskovin mezi Vašimi zákazníky z řad firemní klientely a Vaší společností. Váš klient tak může mít, díky jeho autorizovanému přihlášení, nastaveny Vámi určené ceníky nebo i jiná firemní (osobní) zvýhodnění. Je schopen na webovém rozhraní zadávat tiskoviny, přičemž systém sám provede jejich validaci z hlediska definovaných parametrů (např. spadávka, ořezy, barevnost, …) a na základě jím zvolených parametrů tisku (druh tisku, barevnost, papír, počet stran, vazba, …) dojde k výpočtu ceny dané tiskové zakázky a v případě potvrzení objednávky k zařazení do tiskové fronty ve Vaší tiskárně.

Dále je možné definovat každému zákazníkovi šablony tisku (např. šablony vizitek), díky čemuž pak může vyplnit šablonu dané vizitky velmi jednoduše použitím přiloženého souboru v MS Excel, vč. definice počtu výtisků pro každou vizitku. Objednávka pak již dále probíhá jako ve standardním e-shopu.

Net4PressCP

Corporate Print

Corporate Print je marketingový nástroj zaměřený na oblast tištěných nebo potiskovaných materiálů. Cílem je zajistit těmto materiálům vždy jednotný grafický vzhled dodržující závazná pravidla nejčastěji související s používáním firemního (nebo jiného dodavatelského) loga, značky, barevnosti, typů (fontů) písma nebo designu konkrétního PR materiálu jako takového. Díky tomuto systému můžete nabídnout nejen svým vlastním firemním oddělením a pobočkám, ale také všem svým obchodním partnerům, vytvoření a zhotovení propagačních materiálů, u kterých bude zajištěno, že veškeré firemní znaky nebo jiné jasně dané základní marketingové prvky takového materiálu, budou vyhovovat firemním pravidlům vaší společnosti a veškeré takto vyrobené materiály budou mít očekávaný vzhled (spustit demo).

Přínosem tohoto systému, kromě již uvedeného hlavního cíle – zajištění jednotného CI pro všechny pobočky nebo partnery, je úspora lidských zdrojů z hlediska tvorby marketingových materiálů a také úspora času (automatizovaný systém objednávání).

Jak to funguje - Registrovaní partneři (nebo pobočky) vaší společnosti si mohou na webovém portálu sami personifikovat vámi předpřipravené marketingové materiály jako např. letáky, bilboardy, označení provozoven, pracovní oblečení, vlajky, pylony, vizitky, jídelní lístky, plastové karty, polepy vozů, markýzy, roll up bannery nebo také podložky pod registrační značky apod., které si pak formou standardního e-shopu objednají. Číst více...

B2C

GeneralText

U všech částí systémů je evidována historie tisku vč. možnosti opakovaného tisku již jednou vytištěných tiskovin a on-line sledování stavu objednávky (za předpokladu, že váš firemní informační systém toto napojení na evidenci objednávek umožňuje, anebo, v případě Vašeho zájmu, je možné rozšíření o námi dodávané řešení na této bázi).

Systém je vámi spravován pomocí nástroje pro správu (Net4 Press Admin), který je koncipován jako tzv. „tlustý klient“ pro platformu Microsoft Windows a vychází z našeho vlastního řešení Net4 Press CRM (modulární informační systém zaměřený zejména na správu firemní komunikace, evidenci zákazníků, zakázek, výrobních plánů, zajištění podkladů k fakturaci a reportingu pro majitele nebo vedení společnosti atd.)

Díky použitým technologiím není kladen žádný požadavek na instalaci jakýchkoli dodatečných aplikací na straně Vašich zákazníků. Zákaznické rozhraní je postaveno na „tenkém klientovi“, tedy webovém portálu, tzn. všem, kteří budou chtít využívat některou z Vámi provozovaných částí systému Net4 Press, postačí běžný prohlížeč internetových stránek.

Kromě intuitivního editoru pro vkládání fotografií do šablon tiskovin a propracovaného řešení kalkulací je zajímavým přínosem také úspora pracovních sil tiskárny, resp. pracovního času, který lze ušetřit díky automatické validaci tiskových pdf, správě tiskových úloh a umožněním vlastních úprav personalizovaného tisku přímo Vašim zákazníkům. Díky těmto výhodám při tvorbě a objednávání tiskovin se k Vám budou zákaznici rádi vracet – z nových anebo těch, kteří k Vám dříve zavítali jednorázově, se tak snáze stanou Vaši stálí zákazníci.

Dodávka řešení Net4 Press je realizována formou implementace, při které jsou vybrané části řešení upraveny a nastaveny přesně dle potřeb Vámi řízené společnosti, tzv. na míru. Jedná se o otevřený systém, který se v případě Vašich potřeb bude rozvíjet společně s Vámi.

Pokud jste vyzkoušeli některou z demo verzí, berte je, prosím, jako ochutnávku z menu Net4 Press. Pro seznámení s celým řešením Vás rádi navštívíme s jeho prezentací.

Pokud jste shledali řešení Net4 Press pro Vás jakkoli zajímavé, budeme rádi, pokud nás kontaktujete s dotazy nebo názory a připomínkami k jeho využití právě ve Vaší společnosti.

ModalWindow